Digevej 1 B +3, 6270 Tønder, Tlf.: 74 92 89 22
Forældreråd

Forældrerådet i Digevejens Børnehus består af forældrerepræsentanter fra begge huse. Desuden sidder den daglige pædagogiske leder og stedfortræder i forældrerådet

Forældrerådet mødes mindst 4 gange årligt. Forældrerådet har ingen beslutningskompetence, men fungerer hovedsageligt som initiativtager til og hjælper ved forskellige arrangementer som arbejdsdage, maddage, sommerfest, forældrekaffe m.m.
Forældrerådet kan til enhver tid bringe emner op til debat i områdebestyrelsen.

Forældrerådets sammensætning:

Formand og medlem af bestyrelsen: Jacob Brauner brauner5@hotmail.com

Supleant Vicki Linnet : vickylinnet@gmail.com

Anette Elneff Clausen anette elneffclausen@gmail.com

Katrine Thrøstesen: katrinesmail@hotmail.com

Lasse Kjelstrup Hoop: lasse@kjelstrup-hoop.dk

Line Ø. Jørgensen: line.o-j@hotmail.com

Randi Maach: randimaach@gmail.com

Kim Bækgaard Bramming: kimbramming91@hotmail.com

Mia Born: miajessen@yahoo.dk

 

 

 

 Daglig pædagogisk leder: Mette Fjord Bundsgaard mfb1@toender.dk

Stedfortræder: Louise Bjerg loubje@toender.dk

 

Sidst opdateret 28. februar 2019